Παράταση μίας εβδομάδας: Λήξη υποβολής αιτήσεων έως 15 Ιουλίου 2024

Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Αίτησης Εγγραφής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΑ «Μάρκετινγκ Αθλητισμού, Πολιτισμού, Πολιτικής»

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να υποβάλετε την αίτηση εγγραφής σας στο μεταπτυχιακό.
Εναλλακτικά μπορείτε να καταθέσετε την αίτησή σας:
  1. Με κατάθεση της αίτησης στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μάρκετινγκ, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης στο τηλ 2103689830 και στο marketing-scp@ba.uoa.gr
  2. Με email στη διεύθυνση marketing-scp@ba.uoa.gr στο οποίο θα έχετε επισυνάψει την αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μπορείτε να κατεβάστε την αίτηση σε μορφή Word ή σε μορφή PDF
  3. Tαχυδρομικώς στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, στη διεύθυνση: Γρυπάρειο Μέγαρο Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 105 59 Αθήνα, 5ος όροφος γρ.520. Υπόψη κας Σταθοπούλου
Α. Προσωπικά Στοιχεία
Β. Στοιχεία Επικοινωνίας
Γ. Εκπαίδευση
1o Πτυχίο
2o Πτυχίο
3o Πτυχίο
Δ. Ξένες Γλώσσες
1η ξένη γλώσσα
2η ξένη γλώσσα
3η ξένη γλώσσα
Ε. Εργασιακή Εμπειρία (εάν υπάρχει)
ΣΤ. Συστατικές Επιστολές
1η συστατική επιστολή
2η συστατική επιστολή
Ζ. Άλλες Πληροφορίες
Σας ενημερώνουμε ότι μετά την υποβολή της αίτησης θα σας ζητηθούν τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία θα πρέπει να αποστείλετε στη Γραμματεία του Προγράμματος.