Παράταση μίας εβδομάδας: Λήξη υποβολής αιτήσεων έως 15 Ιουλίου 2024

Σε ποιους απευθύνεται

Το ΠΜΣ «Μάρκετινγκ Αθλητισμού, Πολιτισμού, Πολιτικής» απευθύνεται σε κάθε στέλεχος που απασχολείται στους τομείς του αθλητισμού, του πολιτισμού και της πολιτικής και επιθυμεί να εργαστεί για το Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία του Οργανισμού στον οποίο εργάζεται ή να ενισχύσει τις γνώσεις και τις ικανότητές του σε αυτό το αντικείμενο.

Απευθύνεται επίσης σε πτυχιούχους κάθε αντικειμένου που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο στον επιστημονικό τομέα του Μάρκετινγκ και να απασχοληθούν επαγγελματικά στους κλάδους του αθλητισμού, του πολιτισμού ή της πολιτικής, αναλαμβάνοντας τη στρατηγική μάρκετινγκ και επικοινωνίας αντίστοιχων οργανισμών.

Δυνατότητες απασχόλησης
Οι απόφοιτοί του ΠΜΣ μπορούν να απασχοληθούν επαγγελματικά στους κλάδους του αθλητισμού, του πολιτισμού ή της πολιτικής, αναλαμβάνοντας τη στρατηγική μάρκετινγκ και επικοινωνίας αντίστοιχων οργανισμών.