Έναρξη Τελευταίου Κύκλου Αιτήσεων: 30 Μαϊου έως 1 Ιουλίου 2024

Αίτηση εγγραφής

Έναρξη B΄ Κύκλου Αιτήσεων: 25 Απριλίου έως 20 Μαΐου 2024

  1. Ηλεκτρονική αίτηση πατώντας εδώ
  2. Με κατάθεση της αίτησης στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μάρκετινγκ, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης στο τηλ 2103689830 και στο email marketing-scp@ba.uoa.gr
  3. Με email στη διεύθυνση marketing-scp@ba.uoa.gr στο οποίο θα έχετε επισυνάψει την αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
  4. Ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, στη διεύθυνση: Γρυπάρειο Μέγαρο Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 105 59 Αθήνα, 5ος όροφος γρ.520. Υπόψη κας Σταθοπούλου

Πατήστε εδώ και κατεβάστε την αίτηση είτε σε μορφή word     είτε σε μορφή .pdf