Έναρξη Τελευταίου Κύκλου Αιτήσεων: 30 Μαϊου έως 1 Ιουλίου 2024

Ειδίκευση Μάρκετινγκ Πολιτισμού (Cultural Marketing)

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα Υποχρεωτικά της Ειδίκευσης
 Στρατηγικό Πολιτιστικό Μάρκετινγκ (ECTS 7,5)  Πρόδρομος Μοναστηρίδης
Δημιουργία Επωνυμίας (ECTS 7,5) Λαμπρινή Πήχα
Μαθήματα Επιλογής της Ειδίκευσης (επιλογή 2 μαθημάτων) (ελάχιστος αριθμός φοιτητών 5)
 Οικονομικά (ECTS 7,5) Θοδωρής Παπαδόγγονας/ Γιώργος Σφακιανάκης
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ECTS 7,5) Αντώνης Λιβιεράτος
 Αθλητικό Διεθνές Δίκαιο και Πνευματική Iδιοκτησία (ECTS 7,5) Δημήτρης Παναγιωτόπουλος
 Χρηματοοικονομικά (ECTS 7,5) Νικόλαος Ηρειώτης
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 30
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα Υποχρεωτικά της Ειδίκευσης
Έρευνες Κοινού και Τμηματοποίηση (ECTS 7,5) Κάρολος Παπαδάς
Μαθήματα Επιλογής της Ειδίκευσης (επιλογή 2 μαθημάτων)
 Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και Ταλέντων (ECTS 7,5) Μαριλού Ιωακειμίδη
 Διαπραγμάτευση (ECTS 7,5) Νικόλαος Κωσταντόπουλος
  Χρηματοδότηση (ECTS 7,5) Άρης Σάμιτας
 Ηγεσία και Λήψη Αποφάσεων (ECTS 7,5) Δημήτρης Θωμάκος / Αναστάσιος Μαγκούτας
 Μάνατζμεντ Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών (ECTS 7,5) Γιώργος Τσουρβάκας
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 30
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ECTS 30)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ : 90