Παράταση μίας εβδομάδας: Λήξη υποβολής αιτήσεων έως 15 Ιουλίου 2024

Πολιτική Υποστήριξης και Ανάπτυξης Προσωπικού ΠΜΣ

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής βοηθούν το προσωπικό του να αναπτύσσει την απόδοση και την αποτελεσματικότητά του, καθώς η ανάπτυξη του ατομικού δυναμικού και η επαγγελματική ανέλιξη συνδέονται άρρηκτα με τους σκοπούς και τους στόχους του ΠΜΣ και του Τμήματος.

παρακαλούμε πατήστε εδώ και δείτε αναλυτικά την Πολιτική Υποστήριξης και Ανάπτυξης Προσωπικού ΠΜΣ