Έναρξη Τελευταίου Κύκλου Αιτήσεων: 30 Μαϊου έως 1 Ιουλίου 2024

Δίδακτρα

Οι φοιτητές οφείλουν να καταβάλουν συνολικά για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ δίδακτρα ποσού που ανέρχονται σε 6.000 ευρώ.

Η πληρωμή των διδάκτρων ορίζεται έως κάτωθι:

-- 800 ευρώ, κατά την εγγραφή (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος). Σημειώνεται πως η καταβολή της εν λόγω προκαταβολής είναι απαραίτητη για την κατοχύρωση της θέσης του φοιτητή/-τριας στο ΠΜΣ και γίνεται μετά την επιστολή αποδοχής.

-- 700 ευρώ, Σεπτέμβριος πριν την έναρξη του εξαμήνου

-- 1.500 ευρώ, Ιανουάριος πριν τις εξετάσεις

-- 1.500 ευρώ, Μάιος πριν τις εξετάσεις

-- 1.500 ευρώ, Σεπτέμβριος πριν την υποβολή της ΔΕ