Έναρξη Τελευταίου Κύκλου Αιτήσεων: 30 Μαϊου έως 1 Ιουλίου 2024

Ειδίκευση Μάρκετινγκ Πολιτικής (Political Marketing)

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα Υποχρεωτικά της Ειδίκευσης
Δημιουργία Επωνυμίας (ECTS 7,5) Λαμπρινή Πήχα
Μαθήματα Επιλογής της Ειδίκευσης (επιλογή 2 μαθημάτων) (ελάχιστος αριθμός φοιτητών 5)
 Οικονομικά (ECTS 7,5) Θοδωρής Παπαδόγγονας/ Γιώργος Σφακιανάκης
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ECTS 7,5) Αντώνης Λιβιεράτος
 Αθλητικό Διεθνές Δίκαιο και Πνευματική Iδιοκτησία (ECTS 7,5) Δημήτρης Παναγιωτόπουλος
 Χρηματοοικονομικά (ECTS 7,5) Νικόλαος Ηρειώτης
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 30
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα Υποχρεωτικά της Ειδίκευσης
Έρευνες Κοινού και Τμηματοποίηση (ECTS 7.5) Κάρολος Παπαδάς
Μαθήματα Επιλογής της Ειδίκευσης (επιλογή 2 μαθημάτων)
 Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και Ταλέντων (ECTS 7,5) Μαριλού Ιωακειμίδη
 Διαπραγμάτευση (ECTS 7,5) Νικόλαος Κωσταντόπουλος
 Χρηματοδότηση (ECTS 7,5) Άρης Σάμιτας
 Ηγεσία και Λήψη Αποφάσεων (ECTS 7,5) Δημήτρης Θωμάκος / Αναστάσιος Μαγκούτας
 Μάνατζμεντ Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών (ECTS 7,5) Γιώργος Τσουρβάκας
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 30
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ECTS 30)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ : 90