Έναρξη Τελευταίου Κύκλου Αιτήσεων: 30 Μαϊου έως 1 Ιουλίου 2024

Οδηγός Σπουδών

Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο Μάρκετινγκ Αθλητισμού, Πολιτισμού, Πολιτικής
 (Master in Sports, Cultural, Political Marketing)

Αρχείο PDF

Οδηγός συγγραφής διπλωματικής εργασίας
Αρχείο PDF