Έναρξη Τελευταίου Κύκλου Αιτήσεων: 30 Μαϊου έως 1 Ιουλίου 2024

Διάρκεια Φοίτησης

Η διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ «Μάρκετινγκ Αθλητισμού, Πολιτισμού, Πολιτικής» είναι συνολικά τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα (18 μήνες).

Στα πρώτα δύο εξάμηνα οι φοιτητές διδάσκονται τα μαθήματα του Προγράμματος, ενώ το τελευταίο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.