Έναρξη Τελευταίου Κύκλου Αιτήσεων: 30 Μαϊου έως 1 Ιουλίου 2024

Ιωάννης Αυθίνος

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΕΚΠΑ

Καθηγητής
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΕΚΠΑ
Ph.D., Recreation services and resource management. New York University, New York. 1993
Certificate, Sports and special event marketing. New York University, New York. 1991
Μ.Α., Sport administration. Western Michigan University. Kalamazoo, Michigan. 1986
B.S., Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΕΚΠΑ

Ειδικεύεται στο Αθλητικό Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα έχουν να κάνουν με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση Αθλητικού Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ μέσω προσομοιώσεων και εκπαιδευτικής παιγνιοποίησης. 

Οι πιο πρόσφατες μελέτες του ανέδειξαν ότι ευρέως διαδεδομένα σοβαρά παίγνια, μπορούν να αξιοποιηθούν ως εκπαιδευτικές  προσομοιωτικές μηχανές για την απόκτηση γνώσεων και εμπειρίας  σε θέματα διαχείρισης και μάρκετινγκ αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων.