Έναρξη B΄ Κύκλου Αιτήσεων: 25 Απριλίου έως 20 Μαΐου 2024

Βάγια Μόχλα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, ΕΚΠΑ

Εντεταλμένη Διδάσκουσα
Postdoc, Μάρκετινγκ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ph.D., Πολιτικό Μάρκετινγκ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Δημοσιογραφία και τα Νέα Μέσα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η Δρ. Μόχλα ειδικεύεται στο πολιτικό και ψηφιακό μάρκετινγκ. Τα βασικά ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μελέτη των κινήτρων και της συμπεριφοράς τμημάτων ψηφοφόρων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη δημιουργία και ισχυροποίηση μίας επωνυμίας στο ψηφιακό περιβάλλον, καθώς και τη διερεύνηση της συμπεριφοράς διαφορετικών γενεών σε ζητήματα ηθικής στην κατανάλωση και την επιρροή του eWOM στην πρόθεση αγοράς.

Οι πιο πρόσφατες έρευνές της εξετάζουν τους παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία ισχυρού πολιτικού ονόματος (branding) για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι των πολιτικών αντιπάλων με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων μάρκετινγκ.