Έναρξη Τελευταίου Κύκλου Αιτήσεων: 30 Μαϊου έως 1 Ιουλίου 2024

Παρασκευή (Εύη) Δεκούλου

Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, ΑΠΘ

Επίκουρη Καθηγήτρια
Διδακτορικό Δίπλωμα, Οργάνωση & Διοίκηση Οργανισμών Επικοινωνίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
M.B.A, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Staffordshire
MSc., Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Οργάνωση & Διοίκηση Οργανισμών Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Stirling
Πτυχίο Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η Δρ. Δεκούλου ειδικεύεται στη διοίκηση επικοινωνιακών οργανισμών και το μάρκετινγκ. Τα βασικά ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, το εσωτερικό μάρκετινγκ, το στρατηγικό μάρκετινγκ, τη συμπεριφορά καταναλωτή και την εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Οι πιο πρόσφατες έρευνές της εξετάζουν πώς οι πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιωσιμότητας επηρεάζουν την οργανωσιακή επίδοση και τις σχέσεις του οργανισμού με τα εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη.