Παράταση μίας εβδομάδας: Λήξη υποβολής αιτήσεων έως 15 Ιουλίου 2024

Εργαστήριο Ολοκληρωμένου Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Εργαστήριο Ολοκληρωμένου Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Laboratory of Integrated Marketing & Communication
Το Εργαστήριο δραστηριοποιείται στη διεξαγωγή εκπαιδευτικού, ερευνητικού και επαγγελματικού έργου σε θέματα που σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με το γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ».

Το «Εργαστήριο Ολοκληρωμένου Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας - Laboratory of Integrated Marketing & Communication δραστηριοποιείται στη διεξαγωγή εκπαιδευτικού, ερευνητικού και επαγγελματικού έργου σε θέματα που σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με το γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ».

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας και ενημερωθείτε αναλυτικά: https://marketing-lab.ba.uoa.gr/