Έναρξη Τελευταίου Κύκλου Αιτήσεων: 30 Μαϊου έως 1 Ιουλίου 2024

Νικόλαος Κωνσταντόπουλος

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

τ. Καθηγητής
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ph.D., Επικοινωνία, Universite Paris XIII
Master, Ψυχολογία της Επικοινωνίας, Universite Paris Nord
Master, Κοινωνιολογία της Εργασίας, Universite Jules Verne
Master, Επιστήμη της Διοίκησης, Universite de Picardie
B.S.,Πολιτική Επιστήμη και Δημόσια Διοίκηση, EKΠΑ
B.S., Ψυχολογία, Universite Clermont Ferrand II

Ο Δρ. Νικόλαος Κωνσταντόπουλος είναι εξειδικευμένος στη διοίκηση, τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, τη Κοινωνική και Εργασιακή Ψυχολογία, στην Επιχειρηματική Επικοινωνία και την Ηγεσία. Οι εξειδικεύσεις του στηρίζονται στις προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές του σπουδές και διαμορφώθηκαν στα πλαίσια της επαγγελματικής και ακαδημαϊκής του καριέρας στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Η επαγγελματική του εξειδίκευση περιλαμβάνει τη στρατηγική ανάλυση, την επιχειρηματική συμβουλευτική, τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και την επιχειρηματική επικοινωνία (δημόσιες σχέσεις και μάρκετινγκ).

Έχει δημοσιεύσει ένα σημαντικό αριθμό άρθρων, στο ευρύτερο τομέα της διοίκησης και της επικοινωνίας, σε επιστημονικά περιοδικά που περιλαμβάνονται στο κατάλογο ABS (Association of Business Schools), και στη λίστα ISI (Internation Scientific Indexing).