Έναρξη Τελευταίου Κύκλου Αιτήσεων: 30 Μαϊου έως 1 Ιουλίου 2024

Λαμπρινή Πήχα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, ΕΚΠΑ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εμπορικής Διοίκησης
Ph.D., Διοίκηση Επώνυμου Προϊόντος, Ο.Π.Α.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), Ο.Π.Α.
Πτυχίο Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Ο.Π.Α.

Τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιστρέφονται γύρω από τη στρατηγική μάρκετινγκ και τη διοίκηση επώνυμου προϊόντος. Η δουλειά της εστιάζει κυρίως στον τρόπο που οι επιχειρήσεις μπορούν να αναπτύξουν και να διατηρήσουν ισχυρές μάρκες που ξεχωρίζουν από τον ανταγωνισμό.

Η πιο πρόσφατες έρευνές της πραγματεύονται τον τρόπο που οι επιχειρήσεις μπορούν να υιοθετήσουν υψηλό βαθμό προσανατολισμού στην επωνυμία (brand orientation) για να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην αγορά καθώς και τον τρόπο που οι επιχειρήσεις μπορούν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους μέσα από τη στρατηγική πράσινου μάρκετινγκ.