Έναρξη Τελευταίου Κύκλου Αιτήσεων: 30 Μαϊου έως 1 Ιουλίου 2024

Μαριλού Ιωακειμίδη

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, ΕΚΠΑ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ph.D., Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
MΑ, Industrial Relations and Organizational Behavior, University of Warwick
B.S., Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τα ερευνητικά και διδακτικά ενδιαφέροντά της εστιάζονται στην διοίκηση ανθρωπίνων πόρων και ταλέντων, οικονομικά της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τεχνολογία και νέες μορφές εκπαίδευσης, δια-βίου μάθηση, εκπαίδευση εκπαιδευτών μέσω e-learning.
Μελέτες και άρθρα της έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα  επιστημονικά περιοδικά, καθώς και από την UNESCO και το Higher Education Academy της Μεγάλης Βρετανίας.