Έναρξη Τελευταίου Κύκλου Αιτήσεων: 30 Μαϊου έως 1 Ιουλίου 2024

Δημήτρης Παναγιωτόπουλος

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΕΚΠΑ

Καθηγητής Αθλητικού Δικαίου
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΕΚΠΑ
Διδάκτωρ του Αθλητικού Δικαίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μεταπτυχιακές σπουδές στο Δίκαιο, τον Αθλητισμό και τη Φιλοσοφία.
Νομικά και Αθλητικές Επιστήμες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Πρόεδρος στην International Association of Sports Law (IASL) από το 2008,  Υπήρξε Ιδρυτικό μέλος Γενικός Γραμματέας της από το 1992, Μέλος  πολλών άλλων επιστημονικών Ενώσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό και Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Έρευνας Αθλητικού Δικαίου (ΕΚΕΑΔ) από το 1990.

Ειδικός εμπειρογνώμων Αθλητικού Δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση Διετέλεσε μέλος της επιτροπής της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε., ως υπεύθυνος για την εναρμόνιση της αθλητικής νομοθεσίας στην Ευρώπη 2003, υπήρξε μέλος πολλών Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Το 2005 έλαβε μέγιστη επιστημονική διάκριση από το Κέντρο Αθλητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Johannesburg.