Έναρξη Τελευταίου Κύκλου Αιτήσεων: 30 Μαϊου έως 1 Ιουλίου 2024

Γιώργος Σφακιανάκης

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Ε.Κ.Π.Α.

Αναπληρωτής Καθηγητής
Ph.D., Οικονομικά (Ενδογενής Οικονομική Μεγέθυνση), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Master of Arts, Οικονομική Θεωρία και Πολιτική, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Κατεύθυνση: Οικονομική Ανάπτυξη)

?Διετέλεσε Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Η. Α.Ε., της Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε., του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.).

Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν (μεταξύ άλλων) την Εφαρμοσμένη Μακροοικονομική, τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, τις Θεωρίες Ανάπτυξης και Μεγέθυνσης, τις Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, τις Οικονομικές και Χρηματοοικονομικές Κρίσεις, τη Διανομή του Εισοδήματος, τα Οικονομικά της Εκπαίδευσης, το Ανθρώπινο Κεφάλαιο και τα Οικονομικά του Τουρισμού.

Οι πιο πρόσφατες μελέτες του επικεντρώνονται στις πιθανές πηγές ανάπτυξης για την Ελλάδα στην παρούσα συγκυρία και στο πώς εξελίχθηκε η ανισότητα και η ανισοκατανομή εισοδήματος τα τελευταία χρόνια στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α.