Έναρξη Τελευταίου Κύκλου Αιτήσεων: 30 Μαϊου έως 1 Ιουλίου 2024

Θεόδωρος Β. Κουναδέας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, ΕΚΠΑ

Ph.D., Οικονομικών Επιστημών (Λογιστική), ΕΚΠΑ
MSc στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
MSc στην Επικοινωνία και ΜΜΕ με ειδίκευση στη Πολιτική Επικοινωνία και τα Νέα Μέσα Επικοινωνίας, ΕΚΠΑ
MSc στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική, ΕΚΠΑ
BSc, Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ

Έχει εργασθεί ως Λογιστής και ως ερευνητής. Παράλληλα υπήρξε καθηγητής Λογιστικής σε ιδιωτικούς οργανισμούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και βοηθός διδασκαλίας στα μαθήματα Λογιστικής του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 απασχολήθηκε ως visiting fellow στο London School of Economics and Political Science.

Σήμερα εργάζεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και διδάσκει μαθήματα Λογιστικής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά.