Παράταση μίας εβδομάδας: Λήξη υποβολής αιτήσεων έως 15 Ιουλίου 2024

Γιατί να επιλέξω το Πρόγραμμα

Γιατί να επιλέξω το Πρόγραμμα

Είναι το μοναδικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα με αντικείμενο το Μάρκετινγκ στους κλάδους του Αθλητισμού, του Πολιτισμού και της Πολιτικής...


Βασικά δυνατά σημεία

ΠΜΣ Μάρκετινγκ Αθλητισμού, Πολιτισμού, Πολιτικής


1.       Προσφέρεται από το ιστορικότερο Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, το Ε.Κ.Π.Α., που βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις των Ευρωπαϊκών και Παγκοσμίων Κατατάξεων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

2.       Αποτελεί το μόνο ΠΜΣ που προσφέρει εξειδίκευση ανάμεσα σε τρεις σύγχρονες και καινοτόμες ειδικεύσεις του μάρκετινγκ – αθλητισμού, πολιτισμού και πολιτικής.

3.       Μπορεί να υποστηρίξει φοιτητές από όλη την Ελλάδα, χάρη στον κατάλληλο οπτικοασκουστικό εξοπλισμό για υβριδικό μάθημα.

4.       Παρέχει άριστη και καινοτόμα υλικοτεχνική υποδομή, κάνοντας την εμπειρία όσων παρακολουθούν το πρόγραμμα εξ’αποστάσεως παρόμοια με τη δια ζώσης παρακολούθηση.

5.       Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση, την ερευνητική τους αριστεία, την εμπειρία τους στην πρακτική εφαρμογή του μάρκετινγκ, καθώς και την διδακτική τους δεινότητα.

6.       Διαθέτει μία εξαιρετικά πολύτιμη συμβουλευτική επιτροπή που απαρτίζεται από διακεκριμένα στελέχη στο χώρο του Μάρκετινγκ και των επιχειρήσεων γενικότερα.

7.       Εμπλουτίζει τα μαθήματά του με πλούσια πρακτική διάσταση μέσα από μελέτες περίπτωσης και διακεκριμένους προσκεκλημένους ομιλητές από την αγορά, συνδυάζοντας έτσι επιτυχώς τα θεωρία με την πράξη.

8.       Διεξάγει τα μαθήματα Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί για να μπορούν απρόσκοπτα να παρακολουθούν ενεργά και οι εργαζόμενοι φοιτητές του.

9.       Είναι ένα σύντομο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα μαθημάτων και ένα 3ο εξάμηνο που αφιερώνεται στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας

10.   Διαθέτει άμεση και διαρκή διοικητική υποστήριξη για την εξυπηρέτηση των φοιτητών του και την ομαλή διεκπεραίωση του προγράμματος σπουδών.

11.   Προσφέρει τη δυνατότητα καταβολής διδάκτρων σε δόσεις.