Παράταση μίας εβδομάδας: Λήξη υποβολής αιτήσεων έως 15 Ιουλίου 2024

Παράταση μίας εβδομάδας

Παράταση μίας εβδομάδας

Λήξη υποβολής αιτήσεων έως 15 Ιουλίου 2024

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  1. Ηλεκτρονική αίτηση πατώντας εδώ
  2. Με κατάθεση της αίτησης στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μάρκετινγκ, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης στο τηλ 2103689830 και στο email scp@ba.uoa.gr
  3. Με email στη διεύθυνση scp@ba.uoa.gr στο οποίο θα έχετε επισυνάψει την αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
  4. Ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, στη διεύθυνση: Γρυπάρειο Μέγαρο Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 105 59 Αθήνα, 5ος όροφος γρ.520. Υπόψη κας Σταθοπούλου